pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ପାରିବାରିକପ୍ରେମପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Arundhati Naik "ଏଲି"
4.9
6656 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2094 ରିଭିୟୁ
181344
10 ଘଣ୍ଟା
119 ଭାଗ
ନୀରବ ପ୍ରେମ ଦିତୀୟ ଭାଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 🙏 ..... ଏବେ ଆଗକୁ ...... ଅଶ୍ୱଥ୍ ମନରେ କହିଲା - ଶେଷରେ ମା ର ଟାଲେଣ୍ଟେ ଝିଅ ଠାରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ...
181344
10 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନୀରବ ପ୍ରେମ ଦିତୀୟ ଭାଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 🙏 ..... ଏବେ ଆଗକୁ ...... ଅଶ୍ୱଥ୍ ମନରେ କହିଲା - ଶେଷରେ ମା ର ଟାଲେଣ୍ଟେ ଝିଅ ଠାରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ