pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନାରୀ 1
ନାରୀ 1

ଲେଖା ବସିଥିଲା ପାର୍କ ର ବେଞ୍ଚ ଉପରେ। କଣ ସବୁ ଭାବୁଥିଲା ବସି କିଏ ଜାଣେ। ରିନା ତାକୁ ଦେଖି ଡାକିଲା ଦୂରରୁ । କିଛି ସମୟ  ଡାକିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ପାଇଲା ନାହିଁ ରିନା ଯାଇ ଲେଖା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ...

4.3
(20)
7 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
897+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନାରୀ

457 4.6 3 ମିନିଟ୍
17 ଜୁନ 2021
2.

ନାରୀ

440 4.2 4 ମିନିଟ୍
17 ଜୁନ 2021