pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନାଗ ମଣ୍ଡଳ
ନାଗ ମଣ୍ଡଳ

ନାଗ ମଣ୍ଡଳ

ସ୍ଥାନ - ଏକ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ବସିଛି ଜଣେ ଲୋକ ।ଆଖିପତା ମାଡି ପଡୁଛି । ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଖିପତାକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛି । ହାଇ ମାରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଝୁଙ୍କେଉଛି । ଯେମିତିକି ନିଦ ପାଖକୁ ...

4.5
(26)
55 मिनिट्स
ପଢିବା ସମୟ
1116+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନାଗ ମଣ୍ଡଳ ଭାଗ - ୧

300 4 6 मिनिट्स
07 सप्टेंबर 2020
2.

ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାଗ-୨

168 4.5 13 मिनिट्स
08 सप्टेंबर 2020
3.

ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାଗ -୩

157 4.3 9 मिनिट्स
13 सप्टेंबर 2020
4.

ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked