pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରତିଲିପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଠକ,ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଵହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ପଢିଵାପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବାରୁ । ଲେଖାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟିଥାଏ କ୍ଷମାକରିଵା ସହିତ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଲେଖା ...

4.8
(5.0K)
8 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
2.1L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 1)

8K+ 4.7 5 মিনিট
17 জানুয়ারী 2022
2.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 2)

5K+ 4.7 6 মিনিট
19 জানুয়ারী 2022
3.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 3)

4K+ 4.8 5 মিনিট
20 জানুয়ারী 2022
4.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 4)

4K+ 4.7 5 মিনিট
21 জানুয়ারী 2022
5.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 5)

4K+ 4.8 5 মিনিট
22 জানুয়ারী 2022
6.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ