pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି
ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି

ଯେଉଁ ଅପରାଧ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ । ସେହି ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭାର ପ୍ରଥମରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ଉପରେ ନଥିଲା । ମକଦ୍ଦମା ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ...

4.9
(154)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3440+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୧)

423 4.9 7 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୨)

348 4.8 6 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୩)

326 4.9 6 ମିନିଟ୍
08 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଚି (ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked