pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ମୁଁ ଏକା ତୁମର"
"ମୁଁ ଏକା ତୁମର"

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର"

କଣ ମିନୁ ଏବଂ ଥବୀର ର ଭେଟ ହୋଇ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବେ???

4.6
(752)
36 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
50600+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ -୧

6K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
28 ଅପ୍ରେଲ 2020
2.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୨

5K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
28 ଅପ୍ରେଲ 2020
3.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୩

4K+ 4.4 2 ମିନିଟ୍
29 ଅପ୍ରେଲ 2020
4.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ମୁଁ ଏକା ତୁମର" ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked