pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Soubhagyabati panda
4.9
245 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 71 ରିଭିୟୁ
7274
1 ଘଣ୍ଟା
10 ଭାଗ
(ଭାଗ -1) 'ସାଇନା ' ର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ +2 ପରେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ତାର ବାପା, ମା' ମନାକରିବାରୁ  ତାର ମାମୁଁ ତାର ନାଁ ଲେଖାଇଦିଅନ୍ତି ରାଉରକେଲା ର ଏକ କଲେଜ ରେ +3ରେ l ସାଇନା ନିଜ ମାମୁଁଘରକୁ ଆସିଯାଏ ...
7274
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
(ଭାଗ -1) 'ସାଇନା ' ର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ +2 ପରେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ତାର ବାପା, ମା' ମନାକରିବାରୁ  ତାର ମାମୁଁ ତାର ନାଁ ଲେଖାଇଦିଅନ୍ତି ରାଉରକେଲା ର ଏକ କଲେଜ ରେ +3ରେ l ସାଇନା ନିଜ ମାମୁଁଘରକୁ ଆସିଯାଏ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ