pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି
ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଧାରାବାହିକ

(ଭାଗ -1) 'ସାଇନା ' ର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ +2 ପରେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ତାର ବାପା, ମା' ମନାକରିବାରୁ  ତାର ମାମୁଁ ତାର ନାଁ ଲେଖାଇଦିଅନ୍ତି ରାଉରକେଲା ର ଏକ କଲେଜ ରେ +3ରେ l ସାଇନା ନିଜ ମାମୁଁଘରକୁ ଆସିଯାଏ ...

4.9
(292)
1 तास
ପଢିବା ସମୟ
10047+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

1K+ 4.9 3 मिनिट्स
27 डिसेंबर 2021
2.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

928 4.8 6 मिनिट्स
27 डिसेंबर 2021
3.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

912 5 4 मिनिट्स
28 डिसेंबर 2021
4.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମୁଁ ଦିଗହରା ଥିଲି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked