pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୁକ୍ତି |
ମୁକ୍ତି |

ମୁକ୍ତି |

ମୁକ୍ତି | ପୋୖଣ୍ଣମାସୀରେ  ପିତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଓ ମାତା ସୁଲୋଚନା ଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମ ନେଲା ପୁଅଟି | ଜନ୍ମ ହେବାର  ସାତଦିନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ "ଶ୍ରୀଧର"  ଗଣାପୁଛା ଶେଷ କରି ଶିଶୁର ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଜନ୍ମ ...

4.8
(27.6K)
41 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1171277+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୁକ୍ତି |

10K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ମୁକ୍ତି | ଭାଗ.... ୨ |

6K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ମୁକ୍ତି | ଭାଗ..... ୩ |

5K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ..... ୪ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.....୫ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୁକ୍ତି | ଭାଗ.....୬ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ......୭ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.......୮ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ......୯ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.....୧0 |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.... ୧୧ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ... ୧୨ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ... ୧୩ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ......୧୪ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ....... ୧୫ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.....୧୬ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ...... ୧୭ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.....୧୮ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ........୧୯ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.... ୨0 |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked