pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୁକ୍ତା
ମୁକ୍ତା

ମୁକ୍ତା

ଭାଗ - ୧ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଘାଟ ଗାଁର ଜିତୁ ଥିଲା ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତିକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଏ। ଜିତୁ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ବିଲରେ ଚାଷ କରେ ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ଜମି ଭଡ଼ା ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦିଏ । ହସି ...

4.7
(146)
24 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
19578+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୁକ୍ତା

5K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ଭାଗ-୨

3K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ଭାଗ -୩

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked