pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ

ଭାଗ - ୧        ଷ୍ଟେସନ ରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା.....। ଜେନରାଲ ବଗି ରେ ଝରକା ପାଖ ସିଟ ରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ୨୨- ୨୩ ବର୍ଷର  ଝିଅ ଟିଏ । ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ଉଦାସ ଚେହେରା... ହୁଏତ ...

4.8
(482)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
34826+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ

3K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୨

2K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ - ୩

2K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
05 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୫ ( ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked