pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୋର ଭୁଲ୍ କଣ ?
ମୋର ଭୁଲ୍ କଣ ?

ମୋର ଭୁଲ୍ କଣ ?

ଧାରାବାହିକ

ଭାଗ :-୧ ମୋର ଭୁଲ୍ କଣ ଥିଲା ? କାହାର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ମୁଁ ? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ ? ଥରେ ଥରେ ଲାଗେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେବା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ୍ ? କଣ ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ୍ ! ..... ଏମିତି ଅନେକ ...

4.8
(317)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
15767+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୋର ଭୁଲ୍ କଣ ?

2K+ 4.6 6 ମିନିଟ୍
28 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ଭାଗ :-୨

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
29 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ଭାଗ :-୩

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
30 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ଭାଗ :-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ :-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ :-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ :-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ :-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ :-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ :-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ :-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ :-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ :-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ :-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ :-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked