pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ""  ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1
"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ""  ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମହୋଦୟ । ଆପଣମାନଙ୍କୁ  ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ।  ମୋର ଏହି ମାନସୀ ପୁତ୍ରୀ "" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ସିରିଜ୍ ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି  ... ସେଥିପାଇଁ ମୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ରୁଣୀ । ...

4.9
(3.2K)
12 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
38333+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

640 5 3 ମିନିଟ୍
18 ଜୁଲାଇ 2023
2.

ଭାଗ - 2

490 5 3 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2023
3.

ଭାଗ - 3

449 4.9 3 ମିନିଟ୍
21 ଜୁଲାଇ 2023
4.

ଭାଗ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ - 16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ - 17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ - 18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ - 19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ - 20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked