pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ""  ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1
"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ""  ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମହୋଦୟ । ଆପଣମାନଙ୍କୁ  ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ।  ମୋର ଏହି ମାନସୀ ପୁତ୍ରୀ "" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ସିରିଜ୍ ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି  ... ସେଥିପାଇଁ ମୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ରୁଣୀ । ...

4.9
(535)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
7.6K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"" ମୋନିକା ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ( ତୃୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ ) ଭାଗ -1

301 5 3 ମିନିଟ୍
18 ଜୁଲାଇ 2023
2.

ଭାଗ - 2

237 5 3 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2023
3.

ଭାଗ - 3

229 4.9 3 ମିନିଟ୍
21 ଜୁଲାଇ 2023
4.

ଭାଗ - 4

225 5 3 ମିନିଟ୍
25 ଜୁଲାଇ 2023
5.

ଭାଗ - 5

201 5 4 ମିନିଟ୍
27 ଜୁଲାଇ 2023
6.

ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଭାଗ - 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ