pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ""

ଭାଗ - ୧

"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ "" ଭାଗ - ୧

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Suchismita Das
4.9
715 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 383 ରିଭିୟୁ
16177
5 ঘণ্টা
91 ଭାଗ
"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ପାଠକ, ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରିଛି ... ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି ସିରିଜ୍ ଯେ କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ତା' ନୁହେଁ ବରଂ ପାଠକ , ...
16177
5 ঘণ্টা
ଭାଗ
"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ପାଠକ, ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରିଛି ... ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି ସିରିଜ୍ ଯେ କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ତା' ନୁହେଁ ବରଂ ପାଠକ , ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ - ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ - ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ - ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ - ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ - ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ - ୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ - ୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ - ୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ - ୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ - ୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ