pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ""

ଭାଗ - ୧
"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ""

ଭାଗ - ୧

"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ "" ଭାଗ - ୧

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ "" ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ପାଠକ, ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରିଛି ... ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି ସିରିଜ୍ ଯେ କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ତା' ନୁହେଁ ବରଂ ପାଠକ , ...

4.9
(1.1K)
5 ਘੰਟੇ
ପଢିବା ସମୟ
33113+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"" ମୋନିକା, ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ - ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ "" ଭାଗ - ୧

671 4.9 3 ਮਿੰਟ
17 ਫਰਵਰੀ 2023
2.

ଭାଗ - ୨

556 5 4 ਮਿੰਟ
18 ਫਰਵਰੀ 2023
3.

ଭାଗ - ୩

514 4.8 4 ਮਿੰਟ
19 ਫਰਵਰੀ 2023
4.

ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ - ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked