pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର
ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର

ଜଣେ ଆଡମ୍ବର ରେ ସହର ରେ ବଢୁଥିବା ଯୁବକ ଙ୍କ ଗାଁ ରେ ହୋଇଥିବା ଚାକିରି ଆଉ ରହଣି ସହ ଅଜଣା ଚିଠି ର ରହସ୍ୟ

4.8
(2.1K)
3 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
1.4L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ -୧

6K+ 4.5 3 मिनट
24 मई 2020
2.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୨

5K+ 4.7 3 मिनट
26 मई 2020
3.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୩

4K+ 4.7 3 मिनट
29 मई 2020
4.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୪

4K+ 4.7 3 मिनट
02 जून 2020
5.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୫

4K+ 4.8 2 मिनट
10 जून 2020
6.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁର ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁର। ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁର ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁର ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ମୋହନ ବାବୁ ଓ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଭାଗ ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ