pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୋ ସିନ୍ଦୁର ର ଅଧିକାର
ମୋ ସିନ୍ଦୁର ର ଅଧିକାର

ମୋ ସିନ୍ଦୁର ର ଅଧିକାର

ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଭାଗ -1 ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଘେନ ଦୟାବୟୀ ମୋର ଗୁହାରି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାରୁଥିଲା ଲୋରା..ବାହାରୁ ଡାକ ଛାଡିଲେ ମା ସୁଲୋଚନା.. ଲୋରା ଶୁଣ ବାହାରେ ...

4.9
(46)
29 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
5903+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୋ ସିନ୍ଦୁର ର ଅଧିକାର

951 5 5 ମିନିଟ୍
25 ମେ 2022
2.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର...2

828 5 4 ମିନିଟ୍
26 ମେ 2022
3.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର..3

799 5 4 ମିନିଟ୍
27 ମେ 2022
4.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର...4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର...5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର...6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର...7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked