pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️
ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️

ଧାରାବାହିକ ର ନାଁ ପଢି, କେହି କେହି ଭାବୁଥିବେ ହିରୋଇନ ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁ ଚଳଚିତ୍ର ର ମୁଖ୍ଯ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆରେ ନା....ନା🤭ଯଦିଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ, ହେଲେ ଚଳଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନ ନାଟକ ର। ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଏକ ...

4.8
(247)
1 hour
ପଢିବା ସମୟ
9817+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୧)

1K+ 4.5 7 minutes
01 September 2020
2.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୨)

1K+ 5 8 minutes
05 September 2020
3.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୩)

1K+ 4.8 7 minutes
27 September 2020
4.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ -୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️( ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମୋ ହିରୋଇନ୍🤷‍♀️ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମୋ ହିରୋଇନ୍ 🤷‍♀️ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked