pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମଉଳା ଗୋଲାପ
ମଉଳା ଗୋଲାପ

ମଉଳା ଗୋଲାପ

ଧାରାବାହିକ

ପୁରାତନ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାରେ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏକ ନିରୀହ ଝିଅର ଚଳଣି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବୈଧବ୍ୟ ର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

4.9
(235)
1 മണിക്കൂർ
ପଢିବା ସମୟ
12710+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମଉଳା ଗୋଲାପ

2K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
20 ജനുവരി 2022
2.

ମଉଳା ଗୋଲାପ (ଭାଗ -୨ )

1K+ 5 6 മിനിറ്റുകൾ
20 ജനുവരി 2022
3.

ମଉଳା ଗୋଲାପ (ଭାଗ -୩ )

1K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
21 ജനുവരി 2022
4.

ମଉଳା ଗୋଲାପ (ଭାଗ -୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମଉଳା ଗୋଲାପ ( ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମଉଳା ଗୋଲାପ (ଭାଗ -୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମଉଳା ଗୋଲାପ ( ଭାଗ - ୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମଉଳା ଗୋଲାପ ( ଭାଗ -୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମଉଳା ଗୋଲାପ (ଭାଗ -୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମଉଳା ଗୋଲାପ ( ଭାଗ -୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମଉଳା ଗୋଲାପ ( ଭାଗ -୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked