pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ମେପଲ୍.....

ମେପଲ୍.....

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Snigdha Nayak
4.9
178 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 84 ରିଭିୟୁ
1207
2 ଘଣ୍ଟା
27 ଭାଗ
ପ୍ରେମ .... ମାପେନି ଦୂରତା, ମାନେନା  ଜାତିଭେଦ, ଜାଣେନା ସମୟ କି ପରିସ୍ଥିତି । କେଉଁଠି,କେବେ କାହା ସହ ବି ହେଇପାରେ  ।କିନ୍ତୁ..!! କଣ  ଚେତାଶୁନ୍ୟ ଶରୀର,ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ ମାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟ ରେ ଘେରି ରହି ଥିବା ...
1207
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରେମ .... ମାପେନି ଦୂରତା, ମାନେନା  ଜାତିଭେଦ, ଜାଣେନା ସମୟ କି ପରିସ୍ଥିତି । କେଉଁଠି,କେବେ କାହା ସହ ବି ହେଇପାରେ  ।କିନ୍ତୁ..!! କଣ  ଚେତାଶୁନ୍ୟ ଶରୀର,ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ ମାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟ ରେ ଘେରି ରହି ଥିବା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଷଷ୍ଠ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସପ୍ତମ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ନବମ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଦଶମ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ ଏଗାର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
Bhaag- ବାର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ _ ତେର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ_ ଚଉଦ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ_ ପନ୍ଦର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ