pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମେପଲ୍.....
ମେପଲ୍.....

ମେପଲ୍.....

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରେମ .... ମାପେନି ଦୂରତା, ମାନେନା  ଜାତିଭେଦ, ଜାଣେନା ସମୟ କି ପରିସ୍ଥିତି । କେଉଁଠି,କେବେ କାହା ସହ ବି ହେଇପାରେ  ।କିନ୍ତୁ..!! କଣ  ଚେତାଶୁନ୍ୟ ଶରୀର,ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ ମାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟ ରେ ଘେରି ରହି ଥିବା ...

4.9
(194)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
2065+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମେପଲ୍.....

292 4.8 5 ମିନିଟ୍
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ

147 4.9 4 ମିନିଟ୍
23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ତୃତୀୟ ଭାଗ

125 5 5 ମିନିଟ୍
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପଞ୍ଚମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଷଷ୍ଠ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସପ୍ତମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନବମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଦଶମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ ଏଗାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

Bhaag- ବାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ _ ତେର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ_ ଚଉଦ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ_ ପନ୍ଦର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ _ ଷୋହଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ_ ସତର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ _ ଅଠର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ _ ଉଣେଇଶି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ_ କୋଡ଼ିଏ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked