pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ
ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ

ପ୍ର - ଧାରାବାହିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩

ସପନ ସପନ ରାଇଜେ ଉଡୁଥିଲି                     ବାପା ମା ଙ୍କ ପରୀ ଟିଏ ହୋଇ । ଯୌବନ ରେ ପାଦ ଦେଲି ଯେବେ                  ସେ ସପନେ ଶାଜିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ।    ବିବାହ ବେଦି ରେ ପାଦ ରଖିଲି ଯେବେ ...

4.9
(9.1K)
16 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
214339+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୧)

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
29 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୨)

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୩)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ -୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ( ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ(ଭାଗ-୯}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୧୦}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ(ଭାଗ-୧୧}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ -୧୨}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୧୩}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ { ଭାଗ -୧୪}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ -୧୫}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୧୬}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ -୧୭}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୧୮}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୧୯}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମାନିନୀ ର ସ୍ବପ୍ନ {ଭାଗ-୨୦}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked