pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ମହାଦେବ

ମହାଦେବ

ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟଲୋକ କଥା
Kali Prasad Mishra
5
3 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2 ରିଭିୟୁ
247
1 ମିନିଟ
1 ଭାଗ
ମହାଦେବ ଥରେ ଦେବତା  ଓ ଅସୁର ମାନ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ବସିଲା  ମହାଦେବ  କ୍ନୁ  ନ  ଡାକି  ପର୍ବତ  ମନ୍ଥନ କଲେ . ବାସୁକୀ ନାଗ କୁ ରସି  କଲେ .ଓ  ...
247
1 ମିନିଟ
ଭାଗ
ମହାଦେବ ଥରେ ଦେବତା  ଓ ଅସୁର ମାନ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ବସିଲା  ମହାଦେବ  କ୍ନୁ  ନ  ଡାକି  ପର୍ବତ  ମନ୍ଥନ କଲେ . ବାସୁକୀ ନାଗ କୁ ରସି  କଲେ .ଓ  ...

ଅଧ୍ୟାୟ