pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧
ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧

ଧାରାବାହିକ

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧ ( ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ) (ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପାଠକୀୟତା ପାଇସାରିଛି। ତେଣୁ ପାଠକ/ ପାଠିକାଙ୍କ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ କାହାଣୀକୁ ...

4.8
(531)
45 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
15524+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
06 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୨

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
08 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୩

907 4.9 3 ମିନିଟ୍
09 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା- ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked