pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମାଛଝୋଳ
ମାଛଝୋଳ

ମାଛଝୋଳ

ଧାରାବାହିକ

‘ ତୁ କହନା ମିନି! ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛି!! ବାହା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଖାଲି ୟା’ ସେବା ତା’ସେବା କରି କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି । ଆଉ ମୁଁ ଏଞ୍ଜୟ କ’ଣ କରିବି?’ ନିଜର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ମିନିକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ...

4.8
(370)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
24421+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭାଗ-୧

3K+ 4.6 7 ମିନିଟ୍
03 ଫେବୃୟାରୀ 2022
2.

ଭାଗ-୨

3K+ 4.6 7 ମିନିଟ୍
03 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ଭାଗ-୩

2K+ 4.7 7 ମିନିଟ୍
04 ଫେବୃୟାରୀ 2022
4.

ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ- ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ- ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked