pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମା ' ର   ପଣତକାନି
ମା ' ର   ପଣତକାନି

ମା ' ର ପଣତକାନି

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ପ୍ରତିଲିପିର  ସମସ୍ତ  ପାଠକ  ପାଠିକା  ମାନଙ୍କୁ    ...

4.7
(73)
3 മണിക്കൂറുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
6021+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମା ' ର ପଣତକାନି

357 5 5 മിനിറ്റുകൾ
28 ഡിസംബര്‍ 2022
2.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଦୁଇ

258 4.5 5 മിനിറ്റുകൾ
30 ഡിസംബര്‍ 2022
3.

ମା ' ର ପଣତକାନି -ତିନି

196 5 5 മിനിറ്റുകൾ
01 ജനുവരി 2023
4.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଡାକ୍ତରଖାନା -ଚାରି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମା' ର ପଣତକlନି - ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା -ପାଞ୍ଚ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଶବ ଦାହ - ଛଅ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ସାତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମା' ର ପଣତକାନି - ଆଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମା 'ର ପଣତକାନି : ଭାଗ -ନଅ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଦଶ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମା ' ର ପଣତକାନି - ଭାଗ -ଏଗାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଭାଗ -ବାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଭାଗ - ତେର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମା' ର ପଣତକାନି -ଭାଗ -ଚଉଦ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମା' ର ପଣତକାନି -ଭାଗ -ପନ୍ଦର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଭାଗ - ଷୋହଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମା 'ର ପଣତକାନି -ଭାଗ -ସତର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମା 'ର ପଣତକାନି -ଭାଗ -ଅଠର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ବିମଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣା -ଉଣେଇସି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମା 'ର ପଣତକାନି - ଡାକ୍ତରଖାନା - କୋଡିଏ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked