pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Love 💕  ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ର

Love 💕 ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ର

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Suvasmita Palai "Suvasmita Palai"
4.9
352 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 184 ରିଭିୟୁ
19128
3 ଘଣ୍ଟା
64 ଭାଗ
ଏଇ ଦୁନିଆ ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଯାହା ଜିବନରେ ଆସିଥାଏ ତା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ର ରୂପ ନିଏ।  ମାତ୍ର ଏହି ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରେ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ...
19128
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଏଇ ଦୁନିଆ ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଯାହା ଜିବନରେ ଆସିଥାଏ ତା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ର ରୂପ ନିଏ।  ମାତ୍ର ଏହି ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରେ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଲେଖା 21 Jan 2023
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଲେଖା 23 Jan 2023
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଲେଖା 25 Jan 2023
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଲେଖା 27 Jan 2023
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଲେଖା 27 Jan 2023
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ - ୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ- ୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ