pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଲେଖା 24 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ
ଲେଖା 24 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଲେଖା 24 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ମୋର ଧାରାବାହିକ ପଢିଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ । ଆଶାକରେ ମୋର ଏହି ଧାରାବାହିକ ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟଁ । ଏକ ଜମିଦାର ପରିବାର ର ...

4.9
(13.5K)
13 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
208993+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଲେଖା 24 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

2K+ 4.9 2 मिनट
24 फ़रवरी 2023
2.

ଲେଖା 25 Feb 2023 ( ୨) ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ

1K+ 4.9 3 मिनट
25 फ़रवरी 2023
3.

ଲେଖା 26 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

1K+ 4.9 2 मिनट
26 फ़रवरी 2023
4.

ଲେଖା 27 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଲେଖା 28 Feb 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଲେଖା 01 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଲେଖା 02 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଲେଖା 03 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଲେଖା 04 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଲେଖା 05 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଲେଖା 06 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଲେଖା 08 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଲେଖା 09 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଲେଖା 10 Mar 2023ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଲେଖା 12 Mar 2023 ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଲେଖା 14 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଲେଖା 16 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଲେଖା 18 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଲେଖା 20 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଲେଖା 21 Mar 2023 ତୁମେ ଦେଲାପରେ ଛୁଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked