pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା |
ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା |

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା |

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | (ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ  ମାନସ ପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା | ଶରୀର ଅଛିତଆତ୍ମା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ କହି ପାରିବେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମା କଣ ହୁଏ ? | କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ? ମୁକ୍ତି କଣ? | ...

4.7
(410)
51 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
28313+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ...... ୧ |

3K+ 4.7 5 मिनट
14 सितम्बर 2021
2.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ...... ୨ |

2K+ 4.8 6 मिनट
14 सितम्बर 2021
3.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ..... ୩ |

2K+ 4.8 5 मिनट
15 सितम्बर 2021
4.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା |ଭାଗ...... ୪ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ...... ୫ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ....... ୬ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ......୭ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ....... ୮ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | ଭାଗ........୯ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଲାଲଗଡ଼ ଡାକବଙ୍ଗଳା | .... ଅନ୍ତିମ ଭାଗ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked