pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧
କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି ? ? ? ************************ ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର ) ମୋତେ କିଏ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଲା -- ? ? ? ? ? ? ? ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋରନୁହେଁ, ବରଂ ବିବାଦୀୟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଯାହା ୧୯/୮/୨୦୨୨ ରାତିରେ ମ୍ୟାସେଞ୍ଜରରେ ...

4.8
(111)
24 நிமிடங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
3082+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

976 4.9 4 நிமிடங்கள்
21 ஆகஸ்ட் 2022
2.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି-୨

541 4.7 3 நிமிடங்கள்
22 ஆகஸ்ட் 2022
3.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୩

362 5 4 நிமிடங்கள்
23 ஆகஸ்ட் 2022
4.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି- ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କିଏ‌ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked