pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧
କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି ? ? ? ************************ ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର ) ମୋତେ କିଏ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଲା -- ? ? ? ? ? ? ? ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋରନୁହେଁ, ବରଂ ବିବାଦୀୟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଯାହା ୧୯/୮/୨୦୨୨ ରାତିରେ ମ୍ୟାସେଞ୍ଜରରେ ...

4.8
(114)
24 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3677+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୧

1K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
21 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି-୨

634 4.7 3 ମିନିଟ୍
22 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୩

427 5 4 ମିନିଟ୍
23 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି- ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କିଏ‌ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କିଏ ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇଛି- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked