pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️
☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️

ଧାରାବାହିକ

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ #ଭାଗ-୧ ପେଷାରେ ଜଣେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ । ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଖୋଜାପଡେ । ୨୦୧୪ ମସିହା ର ଭୋଟ ସମୟ । ପ୍ରତିଥର ଭଳି ମୋ'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଡିଉଟି ପଡିଥାଏ । ମୋ ସହ ମୋ ନିଜ ସ୍କୁଲ ର ...

4.8
(856)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
48895+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️

5K+ 4.4 5 ମିନିଟ୍
18 ଜୁନ 2021
2.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୨

3K+ 4.6 6 ମିନିଟ୍
18 ଜୁନ 2021
3.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୩

3K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
19 ଜୁନ 2021
4.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

☠️ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ☠️ ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

☠️କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି☠️ ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked