pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Rajalaxmi Mohanty
4.9
7623 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2650 ରିଭିୟୁ
196950
18 ଘଣ୍ଟା
222 ଭାଗ
ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳୀ ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ  ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଗ  ୧ ନଈ ପାଣିର  ଘୁଘୁ ଶବ୍ଦରେ କାନର ପର୍ଦ୍ଦା ...
196950
18 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳୀ ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ  ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଗ  ୧ ନଈ ପାଣିର  ଘୁଘୁ ଶବ୍ଦରେ କାନର ପର୍ଦ୍ଦା ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଲେଖା 29 Oct 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଲେଖା 30 Oct 2022କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଲେଖା 31 Oct 2022କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଲେଖା 01 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଲେଖା 02 Nov 2022 କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଲେଖା 03 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଲେଖା 04 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଲେଖା 05 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଲେଖା 06 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଲେଖା 07 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ