pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ

ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Debosmita Parida
4.9
436 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 212 ରିଭିୟୁ
14848
5 ଘଣ୍ଟା
75 ଭାଗ
ମାନିନୀ (ନାୟିକା) ର ମା" ସୁଜାତା :-- ଆରେ ଏ ମାନିନୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜିପରା ତ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଜିବାର ଅଛି, " ଦେଖ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା ଆଉ ତ ସାନ ଭାଇ ପପୁ ବାହାରିସାରିଲେଣି, " ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ...
14848
5 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ମାନିନୀ (ନାୟିକା) ର ମା" ସୁଜାତା :-- ଆରେ ଏ ମାନିନୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜିପରା ତ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଜିବାର ଅଛି, " ଦେଖ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା ଆଉ ତ ସାନ ଭାଇ ପପୁ ବାହାରିସାରିଲେଣି, " ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
{ଭାଗ - 6}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
{ଭାଗ - 7}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
{ଭାଗ - 8}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
{ଭାଗ - 9}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
{ଭାଗ - 10}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
{ଭାଗ - 11}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
{ଭାଗ - 12}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
{ଭାଗ - 13}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
{ଭାଗ - 14}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
{ଭାଗ - 15}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ