pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ
ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ

ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ମାନିନୀ (ନାୟିକା) ର ମା" ସୁଜାତା :-- ଆରେ ଏ ମାନିନୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜିପରା ତ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଜିବାର ଅଛି, " ଦେଖ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା ଆଉ ତ ସାନ ଭାଇ ପପୁ ବାହାରିସାରିଲେଣି, " ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ...

4.9
(1.0K)
7 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
46416+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
15 ଫେବୃୟାରୀ 2023
2.

{ଭାଗ -2}

1K+ 5 4 ମିନିଟ୍
16 ଫେବୃୟାରୀ 2023
3.

{ଭାଗ -3}

990 5 4 ମିନିଟ୍
17 ଫେବୃୟାରୀ 2023
4.

{ଭାଗ - 4}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

{ଭାଗ - 5}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

{ଭାଗ - 6}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

{ଭାଗ - 7}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

{ଭାଗ - 8}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

{ଭାଗ - 9}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

{ଭାଗ - 10}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

{ଭାଗ - 11}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

{ଭାଗ - 12}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

{ଭାଗ - 13}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

{ଭାଗ - 14}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

{ଭାଗ - 15}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

{ଭାଗ - 16}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

{ଭାଗ - 17}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

{ଭାଗ - 18}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

{ଭାଗ - 19}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

{ଭାଗ - 20}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked