pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କବିତାଧାରା
କବିତାଧାରା

କବିତାଧାରା

କବିତା ସଂଗ୍ରହ

ଜୀବନ

4.6
(9+)
37 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
693+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି4.6
(9+)
37 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
693+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି

5 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2020
2

ଜୀବନ ସପ୍ତପଦୀ

5 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2020
3

ଅସ୍ଥିର ସମୟ

0 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2020
4

ବାପା

0 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2020
5

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି

0 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2020
6

ଅଧୁରା ସପନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7

ଅପେକ୍ଷାରେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8

ଖରା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9

ଦୁଃଖ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10

ସ୍ବପ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11

ଆଜିର ସମାଜ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12

ମୃତ୍ୟୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13

କେତେଥର ଭାବିଲିଣି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14

ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15

ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ