pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କଥା ମନର

କଥା ମନର

କବିତା ସଂଗ୍ରହପ୍ରେମଆଧୁନିକ
ଆଶିକ୍ କୁମାର "ପରିଚୟ ର ଅନ୍ୱେଷଣ ରେ"
4.8
17 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 10 ରିଭିୟୁ
113
3 মিনিট
8 ଭାଗ
ଅବୁଝା ଲେଖନୀ 🖋️ ୨୨)           ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଚାହିଁବ             ତୁମ ପ୍ରୀତି ର ବର୍ଷା ରେ             ମୋତେ ଭିଜେଇବ   ମୁଁ ବି ଚାତକ ସମ ଚାହିଁ ବସିଛି ତୁମ ପ୍ରୀତିର ସେହି ...
113
3 মিনিট
ଭାଗ
ଅବୁଝା ଲେଖନୀ 🖋️ ୨୨)           ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଚାହିଁବ             ତୁମ ପ୍ରୀତି ର ବର୍ଷା ରେ             ମୋତେ ଭିଜେଇବ   ମୁଁ ବି ଚାତକ ସମ ଚାହିଁ ବସିଛି ତୁମ ପ୍ରୀତିର ସେହି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଉପସ୍ଥିତି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସ୍ୱପ୍ନ ୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ନିଆରା ଅବୁଝା ଲେଖନୀ ୨୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ