pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸
କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸

ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣ କୁ ନ ମାରି ବରଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ! ପଢ଼ନ୍ତୁ............ ଏଵଂ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ର ରିଭୀୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ 🙏

4.9
(171)
36 മിനിറ്റുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
5210+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫 ଭାଗ :- ୧

677 5 3 മിനിറ്റുകൾ
24 മാര്‍ച്ച് 2023
2.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୨

556 4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
25 മാര്‍ച്ച് 2023
3.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫 ଭାଗ :-୩

515 5 4 മിനിറ്റുകൾ
26 മാര്‍ച്ച് 2023
4.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫ଭାଗ :- ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କନ୍ୟା ରତ୍ନ 👸 💫 ଭାଗ :- ୧୦ (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked