pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବଣ ମଝିରେ
କଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବଣ ମଝିରେ

କଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବଣ ମଝିରେ

ବିବେକ  ଏବଂ ଜୟନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି , ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମା ଗିତା ଦେବି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ... , ମା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କମଳପୁର୍ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ .... , କିଛି ଦୂର ...

4.8
(468)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
25631+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବଣ ମଝିରେ

1K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
14 ଅପ୍ରେଲ 2022
2.

ଭାଗ :-୨

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
15 ଅପ୍ରେଲ 2022
3.

ଭାଗ :-୩

998 4.9 5 ମିନିଟ୍
16 ଅପ୍ରେଲ 2022
4.

ଭାଗ :-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ :-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ :-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ :-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ :-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ :-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ :-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ :-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ :-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ :-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ :-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ :-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ :-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ :-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ :-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ :-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ :-୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked