pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ)
କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ)

କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ)

ସତ ରେ ଏ ଦୁନିଆ କେତେ ବିଚିତ୍ର...  ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କଳା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ.. ଆଉ ସେହି ମଣିଷ ସବୁବଳେ ପୁଅ-ଝିଅ, କଳା- ଗୋରା, ଧନୀ - ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ... ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ...

4.6
(25)
7 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
443+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ)

126 4.8 3 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ) - ୨

111 4.8 2 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

କାଳୀ (ଏକ ଆଲୋକ) - ୩

206 4.5 1 ମିନିଟ
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022