pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୧ )
କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୧ )

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୧ )

ଧାରାବାହିକ

ସହର  ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା ଘର , ବାହାର ଗେଟ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାନ୍ତି ନିବାସ । ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚା । ଘର ଚାରି ପାଖରେ ପଥର ରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମିତ । ବେଶୀ ଆଧୁନିକ ନହେଲେ ବି ଘର ଟି ଆଖି ଦୃଶୀୟା । ଘର ଟି ହେଉଛି ...

4.9
(278)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
9292+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୧ )

1K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
02 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୨ )

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
03 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୩ )

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
04 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୦୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କଳଙ୍କିତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ -୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked