pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2

କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକ
MM manasi "Mahali"
4.9
11365 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2701 ରିଭିୟୁ
250841
34 ଘଣ୍ଟା
389 ଭାଗ
କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିଣ୍ଟୁ ଘାଟି ରେ ଖସି ପଡି ମରିଯାଇଛି। ରାଧା କୁ ରବି ବାହା ହେବାକୁ propose କଲା ବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ରବି କୁ ମାରୀ ରାଧା କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ବାଟରେ ପିଣ୍ଟୁ ...
250841
34 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିଣ୍ଟୁ ଘାଟି ରେ ଖସି ପଡି ମରିଯାଇଛି। ରାଧା କୁ ରବି ବାହା ହେବାକୁ propose କଲା ବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ରବି କୁ ମାରୀ ରାଧା କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ବାଟରେ ପିଣ୍ଟୁ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ରୋମିଓ କଣ ଧରା ପଡ଼ିବ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପିଣ୍ଟୁ ର ସନ୍ଦେହ ରାଧା ସହ ରବିର ସମ୍ପର୍କ କୁ ନେଇ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପିଣ୍ଟୁ ନିଶା ରେ ଚୁର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ରାଧା ର miscarriage
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପିଣ୍ଟୁ କିପରି ରୋମିଓ ହେଲା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ରାଜା ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଅର୍ମନ ର ମୃତ୍ୟୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ରାଧା ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଙ୍କ ସଂପର୍କ ରେ ତିକ୍ତତା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପିଣ୍ଟୁ ଈର୍ଷା କରୁଚି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀ କୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ପିଣ୍ଟୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ