pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2
କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2

କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2

ଧାରାବାହିକ

କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିଣ୍ଟୁ ଘାଟି ରେ ଖସି ପଡି ମରିଯାଇଛି। ରାଧା କୁ ରବି ବାହା ହେବାକୁ propose କଲା ବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ରବି କୁ ମାରୀ ରାଧା କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ବାଟରେ ପିଣ୍ଟୁ ...

4.9
(14.8K)
43 ਘੰਟੇ
ପଢିବା ସମୟ
338833+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ series 2

2K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
22 ਅਕਤੂਬਰ 2022
2.

ରୋମିଓ ନା ପିଣ୍ଟୁ?

1K+ 4.9 6 ਮਿੰਟ
23 ਅਕਤੂਬਰ 2022
3.

ବାପା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର୍

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
23 ਅਕਤੂਬਰ 2022
4.

ପିଣ୍ଟୁ କୁ ହରାଇବା ଦୁଃଖ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ରୋମିଓ ସହ Deal

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ରୋମିଓ କଣ ଧରା ପଡ଼ିବ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପିଣ୍ଟୁ ର ସନ୍ଦେହ ରାଧା ସହ ରବିର ସମ୍ପର୍କ କୁ ନେଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପିଣ୍ଟୁ ନିଶା ରେ ଚୁର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ରାଧା ର miscarriage

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପିଣ୍ଟୁ କିପରି ରୋମିଓ ହେଲା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ରାଜା ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅର୍ମନ ର ମୃତ୍ୟୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ରାଧା ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଙ୍କ ସଂପର୍କ ରେ ତିକ୍ତତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପିଣ୍ଟୁ ଈର୍ଷା କରୁଚି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀ କୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ପିଣ୍ଟୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked