pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଳଙ୍କ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ର କାହାଣୀ)
କଳଙ୍କ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ର କାହାଣୀ)

କଳଙ୍କ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ର କାହାଣୀ)

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ 2.0 ରାଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ଏହି ବିଷୟଟି " କଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ " ବିଷୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି "କଳଙ୍କ" ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ୍ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ...

4.9
(1.0K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
20159+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଳଙ୍କ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ର କାହାଣୀ)

645 4.9 3 ମିନିଟ୍
06 ନଭେମ୍ବର 2023
2.

ଚିନ୍ମୟ ର ପୁଅ

495 4.8 3 ମିନିଟ୍
09 ନଭେମ୍ବର 2023
3.

Special day

511 4.9 3 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2023
4.

ସ୍ମୃତି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କଲେଜ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

Super star ପିଣ୍ଟୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସର୍ତ୍ତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

Friends

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

Punishment

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଖୁସି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନଦୀ କୂଳରେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଭିମାନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଈର୍ଷା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

Welcome

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

Welcome 2

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରତାପ ପାଇଁ ଗୌରବ ର ପ୍ରସ୍ତାବ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରତାପ ର ଆଶ୍ଚଜ୍ୟ ର ସୀମା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରତାପ ସାମ୍ନାରେ ପିଣ୍ଟୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଟିକେ ଏକାଠି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked