pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
☠️କାଳ ରାତି ☠️
☠️କାଳ ରାତି ☠️

☠️କାଳ ରାତି ☠️

ଆରେ ରାଜୁ ରହ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ୍ ୟାର୍ ...... ଡାକି ଡାକି ରାଜୁ ପଛରେ ଦୌଡୁ ଥିଲା ମିତା। ହେଲେ ରାଜୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ  ରାଜୁ, ମିତା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ...

4.7
(117)
32 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
6929+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

☠️କାଳ ରାତି ☠️

886 4.8 3 ମିନିଟ୍
05 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
2.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ -୨☠️

714 4.7 3 ମିନିଟ୍
06 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
3.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ - ୩☠️

680 4.7 3 ମିନିଟ୍
07 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
4.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ -୪☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

☠️"କାଳ ରାତି" ଭାଗ- ୫☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ-୬☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ-୭☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

☠️"କାଳ ରାତି " ଭାଗ -୮☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

☠️"କାଳ ରାତି" ଭାଗ-୯☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

☠️"କାଳ ରାତି " -ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked