pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କହୁଥିଲେ ସରିବନି
କହୁଥିଲେ ସରିବନି

କହୁଥିଲେ ସରିବନି

4.6
(140)
19 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
8320+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଭାଗ - ୧

2K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
17 ଜାନୁୟାରୀ 2020
2.

କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଭାଗ -୨

1K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
21 ଜାନୁୟାରୀ 2020
3.

କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଭାଗ -୩

1K+ 4.5 4 ମିନିଟ୍
26 ଜାନୁୟାରୀ 2020
4.

କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked