pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |
କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର | ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଟି ସର୍ପଳ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା |  ଚତୁଃର୍ଦ୍ଦିଗ ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋରମ | ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଯେପରି ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଛୁଁଇ ଯାଉଛି | ...

4.8
(412)
53 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
30578+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |

4K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
29 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର | ଭାଗ..... ଦୁଇ |

3K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
31 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ.... ତିନି |

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
01 ଫେବୃୟାରୀ 2022
4.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ..... ଚାରି |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗୋଟେ ରାତିଏ କାହାଣୀ |ଭାଗ.... ପାଞ୍ଚ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ.....ଛଅ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ..... ସାତ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ..... ଆଠ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ...... ନଅ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କାହାଣୀ ଗୋଟେ ରାତିର |ଭାଗ.....ଦଶ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked