pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 1)
କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 1)

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 1)

ଧାରାବାହିକ

ବାହାଘରର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସବିତା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି । କେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପରେ ଆଜି ସେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଶଶୁର ଓ ସ୍ବାମୀ ବହୁତ ଖୁସି । ତା ନିଜ ଖୁସି ତ କହିଲେ ନସରେ । ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ...

4.9
(275)
57 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
34653+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 1)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
06 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ -2)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
07 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 3)

1K+ 5 2 ମିନିଟ୍
09 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ- 10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ- 13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ ଭାଗ 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -16)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ -17)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ( ଭାଗ -18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -19)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

କାଚ ନା କାଞ୍ଚନ (ଭାଗ -20)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked