pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
💕ଜୀବନପଥେ  ଜୀବନସାଥିରେ💕
💕ଜୀବନପଥେ  ଜୀବନସାଥିରେ💕

💕ଜୀବନପଥେ ଜୀବନସାଥିରେ💕

କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ଦୁଇ ବୋହୁ ଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ।ଏକ ଆଧୁନିକା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା। ଯୁବପିଢି ସହିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ତାଳମେଳରେ କିପରି ...

4.8
(1.8K)
3 గంటలు
ପଢିବା ସମୟ
128226+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଜୀବନପଥେ.. ଜୀବନସାଥିରେ (ଭାଗ-୧)

7K+ 4.6 3 నిమిషాలు
16 అక్టోబరు 2020
2.

ଜୀବନପଥେ... ଜୀବନସାଥିରେ(ଭାଗ-୨)

5K+ 4.7 3 నిమిషాలు
18 అక్టోబరు 2020
3.

ଜୀବନପଥେ..ଜୀବନସାଥିରେ (ଭାଗ-୩)

4K+ 4.9 4 నిమిషాలు
22 అక్టోబరు 2020
4.

ଜୀବନପଥେ...ଜୀବନସାଥିରେ(ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଜୀବନପଥେ...ଜୀବନସାଥିରେ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଜୀବନପଥେ ...ଜୀବନସାଥିରେ(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଜୀବନପଥେ... ଜୀବନସାଥିରେ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଜୀବନପଥେ ..ଜୀବନସାଥୀ ରେ(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଜୀବନପଥେ .... ଜୀବନ ସାଥିରେ(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଜୀବନପଥେ .... ଜୀବନ ସାଥିରେ(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଜୀବନପଥେ ...ଜୀବନସାଥିରେ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଜୀବନପଥେ ..ଜୀବନ ସାଥିରେ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଜୀବନପଥେ ... ଜୀବନ ସାଥିରେ(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଜୀବନପଥେ....ଜୀବନସାଥୀରେ(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଜୀବନପଥେ..ଜୀବନସାଥିରେ(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଜୀବନପଥେ ..... ଜୀବନ ସାଥିରେ (ଭାଗ -୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଜୀବନପଥେ ...ଜୀବନସାଥିରେ(ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଜୀବନପଥେ ... ଜୀବନସାଥୀରେ(ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଜୀବନପଥେ ... ଜୀବନସାଥୀରେ(ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଜୀବନପଥେ... ଜୀବନ ସାଥିରେ (ଭାଗ -୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked