pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି    ଭାଗ - 50
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି    ଭାଗ - 50

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 50

ନିର୍ବନ୍ଧ ରେ ପ୍ରିତମଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ  ପଢିଥିଲେ ଭାଗ - 49 ରେ l ତାପରେ..... ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ବୋଉ ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକରି ...

4.9
(7.4K)
20 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
233650+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 50

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
27 ଅପ୍ରେଲ 2022
2.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 51

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
01 ମେ 2022
3.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 52

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
03 ମେ 2022
4.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 53

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 54

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 55

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 56

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 57

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 58

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 59

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 60

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 61

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 62

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 63

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 64

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 65

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 66

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 67

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 68

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 69

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked