pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଝିଅ
ଝିଅ

ଝିଅ

ଧାରାବାହିକ

ଗୋଟେ ଝିଅର କାହାଣୀ ।

4.7
(438)
25 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
37091+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଝିଅ ( ପରିବାର)

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
26 ଜୁନ 2021
2.

ଝିଅ ଭାଗ-୨ ( ରିନା ର ବାହାଘର)

2K+ 4.6 1 ମିନିଟ
26 ଜୁନ 2021
3.

ଝିଅ ଭାଗ-୩ (ଶାଶୁ ଘର)

2K+ 4.8 1 ମିନିଟ
27 ଜୁନ 2021
4.

ଝିଅ ଭାଗ-୪(ବିଶ୍ଵାସ ସହିତ ଖେଳ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଝିଅ ଭାଗ-୫ (ପ୍ରେମ ର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉଠିଲେ ରିନା ଆଉ ରମେଶ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଝିଅ ଭାଗ-୬ (ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ନେହର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଝିଅ ଭାଗ-୭ ( ରିନା ସହ ସୁରେଶ ର ସାକ୍ଷାତ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଝିଅ ଭାଗ-୮(ସୁରେଶ ର ଦୁଃଖକଥା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଝିଅ ଭାଗ-୯ ( ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ସୁରେଶ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଝିଅ ଭାଗ-୧୦ (ଭାଇ ଭଉଣୀ ଙ୍କ ପ୍ରେମ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଝିଅ ଭାଗ-୧୧(ମିଲିର ତାତ୍ସଲ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଝିଅ ଭାଗ -୧୨ ( ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଦୋଷ..?)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଝିଅ ଭାଗ-୧୩ (ରିନା ମନରେ ସନ୍ଦେହ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଝିଅ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଝିଅ ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked