pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ
ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଝରକା ଆର ପାଖ ପୃଥିବୀ★ ଝରକା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରାଚୀର। ଏହାର ଏପାଖେ ସମାଜ ଓ ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକତା; ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ମିଛ ଅହମିକା ତଥା ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖେଇ ହେବାର ମୋହ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ।ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁଠି କାଟନ୍ତି ...

4.9
(400)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
4736+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ : ଭାଗ :୧

184 5 4 ମିନିଟ୍
22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
2.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ ଭାଗ: ୨

130 5 4 ମିନିଟ୍
22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
3.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ : ଭାଗ: ୩

112 5 6 ମିନିଟ୍
22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
4.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ : ଭାଗ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ : ଭାଗ: ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ:୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ:୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ:ଭାଗ: ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ :୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଝରକା ଆରପାଖ ପୃଥିବୀ: ଭାଗ: ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked