pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ

ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ

ଉପନ୍ୟାସପ୍ରେମ
Anasuya Rout
4.9
2933 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1114 ରିଭିୟୁ
92081
12 ଘଣ୍ଟା
170 ଭାଗ
(ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ସମୀରର ଲିନା ସହ ବାହାଘର ହେବାପୂର୍ବରୁ ଲିନା ମନ୍ଦିରରେ ଆଶିଷକୁ ବାହାହୋଇଯାଇଛି।ସମୀର ଲିନା ଏବଂ ଆଶିଷର ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ।ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଙ୍କଲ ସମୀରର ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅର ଭୂଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ...
92081
12 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
(ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ସମୀରର ଲିନା ସହ ବାହାଘର ହେବାପୂର୍ବରୁ ଲିନା ମନ୍ଦିରରେ ଆଶିଷକୁ ବାହାହୋଇଯାଇଛି।ସମୀର ଲିନା ଏବଂ ଆଶିଷର ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ।ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଙ୍କଲ ସମୀରର ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅର ଭୂଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ(ଭାଗ - ୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ (ଭାଗ - ୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ (ଭାଗ - ୮)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଜୀବନସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ (ଭାଗ - ୯)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ହାଫଲଙ୍ଗର ବନ୍ଯା ପରିସ୍ଥିତି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ମୀରାବାଇଙ୍କ ଗିରିଧାରୀଗୋପାଳ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଜୀବନ ସାଥି ପାର୍ଟ ଟୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଉପମା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ